Valdres Gatebil er en non-profit organisasjon frivillig drevet av ildsjeler med røtter i Valdres. Vi har i årevis jobbet med å gjøre motorhobby stuerent og skape trygge rammer for motorisert utfoldelse. Vi arrangerer Norges lengste isbane om vinteren, jevnlige cruisinger gjennom hele sommerseongen, Valdrestreffet og ikke minst Valdres Motorshow som hadde 1200 besøkende ved sist arrangement. Gjennom god dialog med lokale og nasjonale etater har vi gjennomført mange store prosjekter til veldig god mottakelse fra lokalbefolkning og medier. Vårt ønske er å være et gjenkjennelig og tillitsvekkende navn innen motorhobby i Valdres. I Aurdal, Nord-Aurdal Kommune, har Valdres Gatebil driftet Garasjin: mekkeverkstad for ungdom siden august 2019. I juli 2020 fikk vi tilbud om å kjøpe hele bygget vi har leid deler av, noe som tente en ild i styret og en Spleis ble opprettet. 42 bedrifter og 192 privatpersoner var med å samle inn penger til egenkapitalen som utgjorde 600 000, noe som har resultert at bygget ble overdratt i vårt eie november 2020. Dette sikrer all fremtid for driften da utleie av de øvrige kvadratmeterne dekker det månedlige avdraget.