Hello world
Valdres Gatebil

Valdres Gatebil er en non-profit organisasjon frivillig drevet av ildsjeler med røtter i Valdres. Vi har i årevis jobbet med å gjøre motorhobby stuerent og skape trygge rammer for motorisert utfoldelse. Vi arrangerer Norges lengste isbane om vinteren, jevnlige cruisinger gjennom hele sommerseongen, Valdrestreffet og ikke minst Valdres Motorshow som hadde 1200 besøkende ved sist arrangement. Gjennom god dialog med lokale og nasjonale etater har vi gjennomført mange store prosjekter til veldig god mottakelse fra lokalbefolkning og medier. Vårt ønske er å være et gjenkjennelig og tillitsvekkende navn innen motorhobby i Valdres. I Aurdal, Nord-Aurdal Kommune, har Valdres Gatebil driftet Garasjin: mekkeverkstad for ungdom siden august 2019.

NOEN AV VÅRE AKTIVITETER

Valdres Motorshow

GARASJIN
mekkeklubb

TREFF, CRUISING og HANGOUT

AV MOTORINTERESSERTE - FOR MOTORINTERESSERTE


Garasjin: mekkeverkstad for ungdom er et frivillig drevet fritidstilbud for ungdom. Det er slettes ikke alle som sparker fotball, går langrenn, driver med skyting og friidrett, og i Valdres som mange andre bygdesamfunn, står motorkulturen sterkt. Fra første dag har klubben vært godt besøkt med et snitt på 15 ungdommer hver klubbkveld. Alder spenner seg fra 14-20 år og tilbudet er helt gratis. Her jobber ungdommene med sine egne prosjekter eller blir med på våre felles prosjekter som enheten finansierer. Vi restaurerer biler, motorsykler, har felles crosskart og banebiler samt alt verktøy en trenger til dette. Vi fokuserer på ungdom, men alle er velkomne. Det har vært 2 fantastiske første år! VÅR INSTAGRAM FEED

HOVEDSPONSORER

DIAMANTSPONSOR

GULLSPONSORER

BRONZESPONSORER

LØPENDE UTSTYR OG MATERIELL KJØPES AV