Garasjin mekkeverkstad


Valdres Gatebil er en non-profit organisasjon frivillig drevet av ildsjeler med røtter i Valdres. Vi har i årevis jobbet med å gjøre motorhobby stuerent og skape trygge rammer for motorisert utfoldelse. Vi arrangerer Norges lengste isbane om vinteren, jevnlige cruisinger gjennom hele sommerseongen, Valdrestreffet og ikke minst Valdres Motorshow som hadde 1200 besøkende ved sist arrangement. Gjennom god dialog med lokale og nasjonale etater har vi gjennomført mange store prosjekter til veldig god mottakelse fra lokalbefolkning og medier. Vårt ønske er å være et gjenkjennelig og tillitsvekkende navn innen motorhobby i Valdres. I Aurdal, Nord-Aurdal Kommune, har Valdres Gatebil driftet Garasjin: mekkeverkstad for ungdom siden august 2019. I juli 2020 fikk vi tilbud om å kjøpe hele bygget vi har leid deler av, noe som tente en ild i styret og en Spleis ble opprettet. 42 bedrifter og 192 privatpersoner var med å samle inn penger til egenkapitalen som utgjorde 600 000, noe som har resultert at bygget ble overdratt i vårt eie november 2020. Dette sikrer all fremtid for driften da utleie av de øvrige kvadratmeterne dekker det månedlige avdraget. 


Garasjin: mekkeverkstad for ungdom er frivillig fritidstilbud for ungdom. Det er slettes ikke alle som sparker fotball, går langrenn, driver med skyting og friidrett, og i Valdres som mange andre bygdesamfunn, står motorkulturen sterkt. Fra første dag har klubben vært godt besøkt med et snitt på 15 ungdommer hver klubbkveld. Alder spenner seg fra 14-20 år og tilbudet er helt gratis. Her jobber ungdommene med sine egne prosjekter eller blir med på våre felles prosjekter som enheten finansierer. Vi restaurerer biler, motorsykler, har felles crosskart og banebiler samt alt verktøy en trenger til dette. Vi fokuserer på ungdom, men alle er velkomne. Det har vært et fantastisk første år! 


Vi jobber mye med holdningsskaping og har blant annet Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk som samarbeidspartnere. Sammen med de er målet å bygge broer mellom etatene og ungdommen, holde foredrag og kurs og dyrke fram respekt og gode holdninger i trafikken. Hos oss jobber vi etter “boken” - alle våre prosjekt blir godkjente og vi ønsker sammen med SVV å være et forbilde for hva som er mulig å få til av ombygging og modifisering på lovlig vis. Med sponsorer/samarbeidspartnere som Opplæringskontoret for bil og transportfag og Bilbransjeforbundet retter vi også fokus på rekrutteringen til bilbransjen. 


Verkstedet spenner seg over 500m2 med 5m takhøyde og inneholder et nybygd arbeidsområde for verkstedarbeid og småarbeid. En 2 søylers løftebukk og en 4 søylers løftebukk, vaskemuligheter, vi har lagt opp til 4 arbeidsstasjoner som alle er godt utstyrt med håndverktøy, luft og batteriverktøy. Vi har og ett gamingrom med xbox, lerret med ratt og pedaler.

Tilbudet er som sagt helt gratis og har heller ingen profitt: så sponsorer og samarbeidspartnere står for det meste av inventar og kapital for drift. Det er for mange til å nevne alle, men vi løfter frem noen: Først og fremst må våre hovedsponsorer Valdres Bil AS, EMB Maskin AS og Nord Aurdal Kommune løftes fram. Valdres Industrigulv har sponset epoxygulv i den 450m2 store verkstedhallen vår. Eik Senteret Fagernes har sponset ny led belysning i hele lokalet. Valdres Brønnboring borer 4 brønner energibrønner. Aurdal rør står for prosjektering og montering av væske-vann varmepumpe til kostpris. Interiørsenteret har solgt maling til hele lokalet inn og utvendig til nettopris.

Windsor har gitt oss ny industriport med motor og montering. Panasonic har utstyrt oss med 4 sett med driller og muttertrekkere samt mer batteriverktøy.

Følg oss på sosiale medier!

Før oppussing 5
Før oppussing 1
Før oppussing 4
Oppussing 1
Oppussing 3
Oppussing 4
Under oppussing
Etter oppussing 3
Etter oppussing 3
Etter oppussing 1
Oppussing 2

HOVEDSPONSORER

EMB MASKIN
AS


VALDRES BIL AS


NORD-AURDAL KOMMUNE