STRANDEFJORDEN ICEWAY


Vi Arrangerer og isbanekjøring 3 ganger gjennom vinteren. Dette skal være en artig måte å trene på trafikksikkerhet med fokus både på lek og mestring av kjøretøy under krevende forhold. Myndighetene setter begrensinger på antall arrangementer, men det er ingenting ved banene våre som står tilbake for større og kommersielle aktører. Også dette utføres av frivillige og er vårt viktigste arrangement for å skaffe driftsmidler til “Garasjin” og de andre aktivitetene våre. BILLETTSALGET TIL ARRANGEMENTET FINNER DU PÅ
WWW.FAGERNESKULTURHUS.NO