VIKTIG INFORMASJON SOM MÅ LESES!!!

Ved å løse ut bånd og delta på isbanekjøringen organisert av Valdres Gatebil, godkjenner du reglene under og fraskriver Valdres Gatebil ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av din deltakelse på Strøndafjorden Iceway.


Gode nyheter til alle som liker en skrens!

2024 er et godt år for is, og isbanen vil være åpen tre helger i vinter!

Billettsalget er i gang - her er det først til mølla som gjelder. Er det fullt så er det fullt!

Arrangementene blir på følgende datoer (med forbehold om vær og føreforhold):
- Søndag 4. februar (Kun EU-OK med skilt på bil.)
- Lørdag 17. februar (Kun EU-OK med skilt på bil.)
- TBA

Vi har ikke lisenskjøring i på de to første arrangementene. Derfor må alle biler være registrerte med gyldige skilter og i samsvar med EU-standarder. Piggdekk og Lappi er tillatt.

Vi ser frem til et fantastisk arrangement og gleder oss til å se dere på isen i 2024!


Valdres Gatebil - Ansvarsfraskrivelse:

Ved å løse ut billett og delta på isbanekjøring aksepterer du ansvar for egen sikkerhet og fraskriver Valdres Gatebil for ansvar ved skader eller ulykker. Eventuelle skader på kjøretøy erstattes ikke av Valdres Gatebil og må gjøres opp mellom de involverte partene. Gjør deg kjent med disse. Billettbåndets utløsning bekrefter godkjennelse av disse vilkårene. Forsikring dekker ikke isbanekjøring. 

ANDRE REGLER: 

Fører av kjøretøyet skal ha gyldig førerkort for gjeldende klasse eller øvelseskjøre

med godkjent ledsager.

Det er kun lov med to personer pr. bil.

- Det er ikke tillat å kjøre på banen før bilen har vært gjennom funksjonær, løst ut bånd og

førere har bekreftet  å ha lest regler for arrangementet.

- Forbikjøring skal kun skje på egnet sted (IKKE I SVINGER) når begge biler er klar

over det og signal med blinklys gis.

- Slipp forbi raskere biler på egnet sted for å unngå farlige situasjoner.

- Dette er ikke en driftekonkurranse. Tandemkjøring = utvisning. 

- Hold VELDIG god avstand, vi kjører på is!

- Sjekk med ditt forsikringsselskap om forsikringen gjelder på isen. Forårsaker du

skade på din eller andres bil er du erstatningspliktig. 

- Kjører du av banen og blir sittende fast, sett på nødblink å bli sittende i bilen.

Bergningsbil kommer. Deretter kjører du rett inn i depoet for sjekk av bil.

- Alle biler skal til en hver tid ha minimum 5 meters avstand tl neste kjøretøy i

depoet.

- INGEN biler som ikke har billett skal oppholde seg på isen. 

- Jeg er innforstått med at:

- All kjøring på isen foregår på eget ansvar.

- All kjøring skal foregå på oppkjørt bane. Overtredelser fører til bortvisning.

- Vegtrafikkloven gjelder under kjøringen.

- Anvisninger fra banemannskap skal følges til en hver tid. 

- Ved berging påtar ikke Valdres Gatebil seg noe ansvar for eventuelle skader på din bil

Ved å løse ut bånd og delta på isbanekjøringen organisert av Valdres Gatebil, fraskriver du Valdres Gatebil ethvert ansvar for skader eller tap som måtte oppstå som følge av din deltakelse. Din sikkerhet som sjåfør er ditt ansvar.